Portufonte is een klein, van oorsprong Portugees en Frans georiënteerd tolk- en vertaalbureau dat gebruik maakt van een netwerk van professionele, in het RBTV geregistreerde collega-tolk/vertalers.
Voor juridische vraagstukken werken wij samen met advocaten in Nederland en buitenland.
Portufonte richt zich niet op het bieden van de laagste prijs, maar op maximale kwaliteit en garandeert stipte en betrouwbare levering van diensten en vertalingen.
Coördinator en uitvoerder van deze diensten is Hans (A.J.) van der Veen:

- lid van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers
- docent Portugees aan het SIGV – opleiding voor gerechtstolken en juridisch vertalen;
   in dat kader verantwoordelijk voor het ontwikkelen van lesmateriaal en examens.
- mede-oprichter van de Taalkring Portugees
Zie voor verdere gegevens: Opleiding en ervaring
Opdrachtgevers: tolk- en vertaalbureaus, notaris- en advocatenkantoren, politie en justitie, bedrijven, organisaties en particulieren.

pz1g
AJVPORTUFONTE

Profiel
S.I.G.V.-gediplomeerd - Beëdigd Tolk-Vertaler Frans/Portugees - Geregistreerd Rbtv nr. 565 - Lid NGTV - KvKnr. 10040079