SPECIALISATIE:
Recht en wetgeving: juridisch, notariaat

Overige vakgebieden:
- medische zorg en welzijn
- handel
- landbouw
- ontwikkelingssamenwerking
- onderwijs
- bedrijfsleven
- communicatie en media

Werkwijze: Standaard revisie en kwaliteitsborging door professionele native vertalers.
De te vertalen tekst bij voorkeur per mail leveren in Word.

pz1g
AJVPORTUFONTE

Beëdigde Vertalingen
Portugees, Frans en Engels
S.I.G.V.-gediplomeerd - Beëdigd Tolk-Vertaler Frans/Portugees - Geregistreerd Rbtv nr. 565 - Lid NGTV - KvKnr. 10040079