•  Portufonte biedt professionele tolkdiensten Portugees, Frans en Engels voor bedrijven,
    organisaties en particulieren.
•  18 jaar full-time werkervaring en enthousiaste inzet garanderen u optimale communicatie.
•  Tolkdiensten kunnen zowel persoonlijk op locatie als telefonisch uitgevoerd worden.
•  Inzet is mogelijk in heel Nederland en tevens in het buitenland.
•  Vakgebieden:
       - recht en wetgeving – notariaat, advocatuur, rechtbanken, politie, IND, DT&V
       - zorg en welzijn – (huis)artsen, specialisten, consultatiebureaus, GGZ, psychiatrie,
         maatschappelijk werk
       - handel en industrie – handelsdelegaties, bedrijfsbezoeken, rondleidingen, besprekingen/          onderhandelingen

Gesprekstolk
De tolkdiensten worden consecutief uitgevoerd, indien nodig ook korte gedeelten simultaan. Voor simultaan tolkdiensten en fluistertolken voor congressen e.d. verwijs ik u naar collega’s.


pz1g
AJVPORTUFONTE

Tolken
Portugees, Frans & Engels
S.I.G.V.-gediplomeerd - Beëdigd Tolk-Vertaler Frans/Portugees - Geregistreerd Rbtv nr. 565 - Lid NGTV - KvKnr. 10040079